GSR zahajuje fundraising 🚀

Částka: 1 milion EUR.

Poté, co byl financován společností PIA 3 (BPI), Airbus Développement, ESA (Evropská kosmická agentura) a jedním ze zakládajících akcionářů v rané fázi a v počátečním stádiu, je čas, aby společnost GSR zahájila získávání finančních prostředků na :
- Zahájení industrializace
- Posílení našich obchodních týmů, prodejních sil a týmů výzkumu a vývoje.
- Financování našeho duševního vlastnictví

⚙️ Po úspěšném zvládnutí výzvy spočívající ve výrobě prototypů a testování v reálných podmínkách máme výrobky na pultech a začínáme plnit objednávky. Kolo financování, které nám umožní zahájit průmyslovou přítomnost na francouzském území, abychom splnili výzvy v oblasti bezpečnosti, odolnosti a životního prostředí a zároveň podpořili náš komerční rozvoj v zahraničí.

💙 Obrovský dík patří našim partnerům, sponzorům a zákazníkům, kteří nám věří. Máme velké štěstí, že jste na naší straně.

Sdílet

cs_CZCS