Η τεχνολογία μας,
Τα προϊόντα μας.

Αξιόπιστο, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και καινοτόμο

Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η λύση μας σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα έξυπνο βοήθημα για τη λήψη αποφάσεων. 

Συλλέγουμε κρίσιμα δεδομένα και αναπτύσσουμε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να προβλέπουμε τις απώλειες και να παρέχουμε επίσης στο επιχειρησιακό προσωπικό μια σφαιρική εικόνα του πεδίου κατά τη διάρκεια των επεμβάσεών του.

Συνεργιστική τεχνολογία

Η ομάδα μας Ε&Α, η οποία επέζησε της περιόδου της κακοκαιρίας, εργάζεται στο έργο από τον Οκτώβριο του 2019. 

Είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι που η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία μας καρποφορεί, καθώς και όλες οι τεχνολογίες του έργου Global Smart Rescue. Συνεργαζόμαστε καθημερινά με τους εταίρους μας για να δημιουργήσουμε ουσιαστικές και συμπληρωματικές συνέργειες.

Henri Delattre - Διευθύνων Σύμβουλος της Global Smart Rescue

Προηγμένη τεχνολογία για διαχείριση κρίσεων 360°

Προσφέρουμε μια σειρά καινοτόμων προϊόντων που βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα και τεχνολογίες ανάλυσης τεχνητής νοημοσύνης, όπως εργαλεία παρακολούθησης και πρόβλεψης καταστροφών, λύσεις διαχείρισης κρίσεων, χαρτογράφηση κινδύνων και ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να προβλέπουν καλύτερα τους κινδύνους, να δημιουργούν ανθεκτικότητα και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Η νοημοσύνη των δεδομένων στο επίκεντρο του έργου μας

Συλλέγουμε και αναλύουμε τα δεδομένα σας σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζουμε αδύναμα σήματα, να προβλέπουμε απώλειες και να βελτιστοποιούμε τη διαχείριση κρίσεων.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και καταστροφών 

Στόχος μας είναι να παρέχουμε όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα προϊόντα που απαιτούνται για τη βελτιστοποιημένη διαχείριση της διάσωσης: έξυπνη παρακολούθηση, βελτιστοποιημένη διαχείριση της ομάδας, ανθεκτική αμφίδρομη επικοινωνία οπουδήποτε στον κόσμο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του δικτύου, και παρακολούθηση των θυμάτων.

elEL