Διαχείριση Serval

Κατηγορία:

Περιγραφή

Ολοκληρωμένο σύστημα που συσχετίζει όλα τα δεδομένα στο χώρο και είναι σε θέση να ειδοποιεί αυτόματα σε περίπτωση ανωμαλιών.

Η εφαρμογή SIG ServAL Management (Service of Alerting), η οποία μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, σας επιτρέπει να εντοπίζετε γεωγραφικά, να κινητοποιείτε και να επικοινωνείτε άμεσα με τις ομάδες σας στο πεδίο.