S@tKey

Teleoperoi ja valvo järjestelmiäsi edullisesti #iot-satelliitin kautta.

Global Smart Rescue alkaa myös markkinoida moduulia, joka voidaan integroida kauko-ohjattaviin laitteisiin, jotta satelliittiyhteyksien avulla voidaan varmistaa valvonta myös valkoisilla alueilla.

"Kaasu- tai öljyputkissa valmistajien on joskus lähetettävä teknikko paikalle, kun taas järjestelmämme pystyy esimerkiksi käynnistämään laitteen tietokonejärjestelmän uudelleen tai luomaan hätäpysäytyksen ilman, että tarvitsee edes mennä paikalle.

Henri Delattre toimitusjohtaja 

Investoinnin taattu tuotto

Kolmen satelliitin kautta tapahtuvan teleoperaation jälkeen S@tkey-avaimen kustannukset saadaan takaisin. 

  • Hiilidioksidipäästöjen väheneminen, koska teknikoiden matkat vähenevät.
  • Suojaa yksinäisiä työntekijöitä vähentämällä kuljettajan tapaturmariskiä. 
  • Aikaa säästyy nopealla satelliitin kautta tapahtuvalla etäkäytöllä. 

 

S@tkeyn edut

Vähennetyt matkakustannukset

4 sisääntuloa ja 4 ulostuloa kaikki tai ei mitään, yksinkertaisella napsautuksella voidaan tuoda esiin valvotut tiedot tai etäkäyttää satelliitin kautta, käynnistää generaattori uudelleen etänä tai käynnistää generaattori manuaalisesti... . Näin vältytään teknikkojen matkustustarpeelta ja hiilidioksidikustannukset vähenevät huomattavasti.

Toimijoiden suojelu

Sen lisäksi, että s@tkeyn captive site tarjoaa reaaliaikaista tietoa lähtöjen ja tulojen tilasta, eristetty työntekijä voi olla yhteydessä satelliittitekstiviestillä käyttökeskukseensa saadakseen tietoja tai raportoidakseen havaitsemastaan ongelmasta.

Toiminnan hallinnoinnin nopeus

Etätyöskentely ei ole koskaan ollut helpompaa, sillä API voidaan integroida omaan paikkatietojärjestelmääsi. Hallinnoi helposti koko s@tkey-kalustoa ja kaikkia tuloja ja lähtöjä reaaliajassa.

Miten se toimii?

s@tkey on konfiguroitavissa paikallisen Captive Site -sivuston kautta, jonka avulla voidaan reaaliaikaisesti tietää tulojen ja lähtöjen tila. 2 PLC:tä, jotka ilmoittavat päätepisteessä, jos tulojen tilassa on tapahtunut muutos kaikilla tai ei mitään, ja toinen PLC, jota voidaan käyttää etänä esimerkiksi siirtämällä tulo °3 arvosta 1 arvoon 0. Tämä mahdollistaa generaattorin etäkäynnistyksen tai käynnistyksen manuaalisessa tilassa....

Hinta 49 euroa kuukaudessa sisältäen puhelumaksut*.

*Katso yleiset myyntiehdot 

Teleoperoi ja valvo järjestelmiäsi edullisesti #iot-satelliitin kautta.
fiFI