Нашата технология,
Нашите продукти.

Надеждни, патентовани и иновативни

Патентовано в Съединените щати, Канада и Европейския съюз, нашето решение е създадено като гениално средство за вземане на решения. 

Събираме важни данни и разработваме алгоритми с изкуствен интелект, за да предвидим загубите и да предоставим на оперативния персонал глобална картина на полето, когато се намесва.

Синергична технология

Нашият екип за научноизследователска и развойна дейност, който оцеля в периода на ковида, работи по проекта от октомври 2019 г. насам. 

Горди и щастливи сме, че нашата патентована технология се реализира, както и всички технологии на проекта Global Smart Rescue. Работим с нашите партньори всеки ден, за да създадем съществени и допълващи се синергии.

Анри Делатр - главен изпълнителен директор на Global Smart Rescue

Усъвършенствана технология за 360° управление на кризи

Предлагаме набор от иновативни продукти, базирани на технологии за анализ на сателитни данни и изкуствен интелект, като например инструменти за наблюдение и прогнозиране на бедствия, решения за управление на кризи, картографиране на рискове и анализ на въздействието върху околната среда, които помагат на организациите да предвиждат по-добре рисковете, да изграждат устойчивост и да вземат информирани решения.

Интелигентността на данните в основата на нашия проект

Събираме и анализираме вашите данни в реално време, използвайки изкуствен интелект, за да откриваме слаби сигнали, да предвиждаме загуби и да оптимизираме управлението на кризи.

Справяне с предизвикателствата на управлението на извънредни ситуации и бедствия 

Нашата цел е да предоставим всички иновативни услуги и продукти, необходими за оптимизирано управление на спасителни операции: интелигентно наблюдение, оптимизирано управление на екипа, устойчива двупосочна комуникация навсякъде по света, независимо от условията на мрежата, и проследяване на жертвите.

bg_BGBG