НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Нашите научни изследвания и разработки се фокусират върху три области: ново пространство, данни и изкуствен интелект.

Вярваме, че данните и изкуственият интелект могат значително да подобрят предвиждането и реакцията при кризи и извънредни ситуации чрез нашата платформа, предлагаща услуги с висока добавена стойност, които са оперативно съвместими със съществуващите системи.

Подобряване на прогнозирането на бедствия
идентифициране на най-застрашените райони.
оптимизиране на планирането на спешните операции.

Устойчивост с нови космически технологии

Устойчивостта на бедствия се повишава благодарение на новите космически технологии, като например спътниците за наблюдение на Земята и сензорите на интернет на нещата, които позволяват наблюдение и събиране на данни в реално време за засегнатите райони.

Алгоритми с изкуствен интелект за предвиждане на кризи

Разработват се алгоритми с изкуствен интелект, които предвиждат кризи, като анализират данни в реално време, идентифицират модели на необичайно поведение и предоставят ранни предупреждения на съответните организации, за да им помогнат да вземат информирани решения и да прилагат ефективни стратегии за управление на кризи.

Събиране на данни 24/7

Данните се събират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата чрез сензори и сателитни устройства на интернет на нещата, за да се наблюдава околната среда, критичната инфраструктура и човешките дейности с цел предвиждане на кризи, идентифициране на потенциални рискове и улесняване на бързото и информирано вземане на решения в случай на извънредна ситуация.

bg_BGBG