T&K

Tutkimus- ja kehitystyömme keskittyy kolmeen osa-alueeseen: uusi avaruus, data ja tekoäly.

Uskomme, että data ja tekoäly voivat merkittävästi parantaa kriisien ja hätätilanteiden ennakointia ja niihin reagoimista tarjoamalla korkean lisäarvon palveluja, jotka ovat yhteentoimivia olemassa olevien järjestelmien kanssa.

Katastrofien ennustamisen parantaminen
tunnistaa riskialttiimmat alueet
optimoida hätäoperaatioiden suunnittelu.

Kestävyys uuden avaruusteknologian avulla

Katastrofien sietokykyä parantavat uudet avaruusteknologiat, kuten kaukokartoitussatelliitit ja esineiden internetin anturit, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan ja tiedonkeruun katastrofialueilla.

Tekoälyalgoritmit kriisien ennakoimiseksi

Tekoälyalgoritmeja kehitetään ennakoimaan kriisejä analysoimalla tietoja reaaliaikaisesti, tunnistamalla epänormaaleja käyttäytymismalleja ja antamalla varhaisvaroituksia asianomaisille organisaatioille, jotta ne voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toteuttaa tehokkaita kriisinhallintastrategioita.

Tietoja kerätään 24/7

Tietoja kerätään 24/7 antureiden ja satelliittipohjaisten IoT-laitteiden avulla ympäristön, kriittisen infrastruktuurin ja ihmisten toiminnan seuraamiseksi, jotta voidaan ennakoida kriisejä, tunnistaa mahdolliset riskit ja helpottaa nopeaa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa hätätilanteessa.

fiFI