FOU

Vår forskning og utvikling fokuserer på tre områder: Nytt rom, data og kunstig intelligens.

Vi mener at data og kunstig intelligens kan forbedre forutsigbarheten og responsen på kriser og nødsituasjoner betydelig gjennom vår plattform som tilbyr tjenester med høy merverdi som er kompatible med eksisterende systemer.

Bedre katastrofevarsling
identifisere de mest utsatte områdene
optimalisere planleggingen av nødoperasjoner.

Motstandsdyktighet med nye romteknologier

Motstandsdyktigheten mot katastrofer styrkes av ny romteknologi, som jordobservasjonssatellitter og IoT-sensorer som muliggjør sanntidsovervåking og datainnsamling om berørte områder.

Algoritmer for kunstig intelligens for å forutse kriser

Algoritmer for kunstig intelligens utvikles for å forutse kriser ved å analysere data i sanntid, identifisere mønstre for unormal atferd og gi tidlig varsling til relevante organisasjoner for å hjelpe dem med å ta informerte beslutninger og iverksette effektive krisehåndteringsstrategier.

Data samlet inn 24/7

Data samles inn døgnet rundt ved hjelp av sensorer og satellittbaserte IoT-enheter for å overvåke miljøet, kritisk infrastruktur og menneskelige aktiviteter for å forutse kriser, identifisere potensielle risikoer og legge til rette for rask og informert beslutningstaking i nødstilfeller.

nb_NONB