Våre løsninger

Omdefinere katastrofehåndtering

Natur- eller industrikatastrofer forårsaker nettverksforstyrrelser som drastisk endrer handlingsrommet. Global Smart Rescue tilbyr en rekke innovative tjenester som er avgjørende for å kunne forutse kriser på en bedre måte og optimalisere innsatsen til beredskapsteamene på stedet.

Intelligent overvåking

Automatisk og rask deteksjon av avvik, branntilløp, gasslekkasjer eller radioaktivitet ved hjelp av vår intelligente algoritme.

Optimalisert driftsstyring

Visualiser og kartlegg viktige data for raskt å forstå situasjonen og gi de relevante teamene nøkkelinformasjonen de trenger for å handle raskere og mer effektivt.

Toveis satellittkommunikasjon

Dra nytte av robust kommunikasjon hvor som helst i verden, uansett nettverksforhold.

En forbedret kriseberedskap

Ved å gi teamene kommunikasjonsrobusthet bidrar vi til å opprettholde datatilgjengelighet og -tilgjengelighet, og reduserer avbrudd og nedetid som kan føre til tap av liv og eiendom. 

Et modulbasert tjenestetilbud som tilpasser seg dine behov og din organisasjon.

Tjeneste for tidlig varsling av skogbranner

Innen 2022 vil 700 000 hektar skog ha gått opp i røyk. Ved å tilby sikker innhenting av kritiske data via satellittkommunikasjon forventer vi å redusere konsekvensene av branner i Frankrike og Europa med minst 20%.

Vi tilbyr beredskapsteam, lokale myndigheter og regjeringer, uavhengig av nettverksforholdene, ende-til-ende-løsninger for å koordinere tiltak på bakken og samle inn så mye data som mulig på stedet for å kunne varsle og samtidig redusere kostnader, operasjonell ventetid og tap av liv og eiendom.

Tjeneste for overvåking av radioaktivitet

Bedrifter og produsenter er også utsatt for risiko og hendelser.

Hos GSR er vi klar over dette. Ved å unngå at teamene må reise til høyrisikoområder med dårlig eller ingen tilkobling, gjør vårt modulære og tilpasningsdyktige overvåkingssystem med innsamlingspunkter det mulig for intervensjonsteamene å reagere umiddelbart ved avvik og sørge for en mer nøyaktig og kontinuerlig overvåking. på vår plattform for driftsstyring, selv i tilfelle tap av kommunikasjonsmidler.

Utfyller eksisterende systemer

Tjenestetilbudet vårt utmerker seg ved at det enkelt kan kobles til eksisterende systemer. Kompatibilitet med andre administrasjons- og kommunikasjonssystemer muliggjør sømløst samarbeid mellom ulike teknologier, noe som øker driftseffektiviteten.

Fleksibel og skalerbar

Fleksibiliteten i Global Smart Rescue-tjenestetilbudet sikrer at det kontinuerlig kan oppgraderes i takt med den teknologiske utviklingen og de økende kravene til krisehåndtering.
Bli informert om lanseringen

Legg igjen e-postadressen din for å bli informert om lanseringen av tilbudet.

nb_NONB