Vores løsninger

Omdefinering af katastrofehåndtering

Natur- eller industrikatastrofer forårsager netværksforstyrrelser, der drastisk ændrer handlingsmulighederne. Global Smart Rescue tilbyder en række innovative tjenester, der er afgørende for bedre at kunne foregribe kriser og optimere indsatsen fra beredskabsteams på stedet.

Intelligent overvågning

Opdag automatisk og hurtigt uregelmæssigheder, brandudbrud, gaslækager eller radioaktivitet ved hjælp af vores intelligente algoritme.

Optimeret driftsstyring

Visualiser og kortlæg vigtige data for hurtigt at forstå situationen og give de relevante teams de nøgleoplysninger, de har brug for til at handle hurtigere og mere effektivt.

To-vejs satellitkommunikation

Drag fordel af robust kommunikation overalt i verden, uanset netværksforholdene.

En forbedret indsats i nødsituationer

Ved at give teams kommunikationssikkerhed hjælper vi med at opretholde datatilgængelighed og tilgængelighed og reducere forstyrrelser og nedetid, som kan føre til tab af liv og ejendom. 

Et modulopbygget servicetilbud, der tilpasser sig dine behov og din organisation

Tidlig varslingstjeneste for skovbrande

I 2022 vil 700.000 hektar skov være gået op i røg. Ved at levere sikker, kritisk datahentning via satellittelekommunikation forventer vi at reducere konsekvenserne af brande i Frankrig og Europa med mindst 20%.

Vi tilbyder indsatshold, lokale myndigheder og regeringer, uanset netværksforholdene, end-to-end-løsninger til at koordinere handlinger på stedet og indsamle så mange data som muligt på stedet for at give advarsler og samtidig reducere omkostninger, operationel ventetid og tab af liv og ejendom.

Service til overvågning af radioaktivitet

Virksomheder og producenter er også udsat for risici og hændelser.

Hos GSR er vi godt klar over dette. Ved at undgå, at teams skal rejse til højrisikoområder med dårlig eller ingen forbindelse, betyder vores modulære og tilpassede overvågningssystem baseret på opsamlingspunkter, at interventionsteams kan reagere øjeblikkeligt i tilfælde af en anomali og give en mere præcis og konstant overvågning. på vores operationelle ledelsesplatform, selv i tilfælde af tab af kommunikationsmidler.

Supplerende til eksisterende systemer

Vores serviceudbud udmærker sig ved, at det er nemt at forbinde med eksisterende systemer. Kompatibilitet med andre ledelses- og kommunikationssystemer muliggør problemfrit samarbejde mellem forskellige teknologier, hvilket øger driftseffektiviteten.

Fleksibel og skalerbar

Fleksibiliteten i Global Smart Rescue-tjenesten sikrer, at den løbende kan opgraderes for at holde trit med den teknologiske udvikling og de voksende krav til krisestyring.
Bliv informeret om lanceringen

Giv os din e-mailadresse for at blive informeret om lanceringen af tilbuddet

da_DKDA