Vårt selskap

Om Global Smart Rescue

Med økningen i naturkatastrofer, industrikatastrofer og tilsiktede katastrofer er telekommunikasjonsnettene altfor ofte nede akkurat når de som er i fare trenger å kommunisere med hjelp.

Vårt selskap ble grunnlagt i 2019 basert på denne observasjonen. 

Hva om vi kunne gjøre det bedre? 

Hva om det var mulig å håndtere kriser raskere og mer effektivt med mer pålitelig informasjon? 

Forutse katastrofer og optimalisere hastigheten og håndteringen av kriser for å redusere menneskelige og materielle tap? 

Dette er oppdraget til Global Smart Rescue. Vi har kombinert det beste fra ny romteknologi og kunstig intelligens i en kompakt, intelligent og kostnadseffektiv pakke. 

Vårt oppdrag

Demokratisere ny teknologi for bedrifter og lokalsamfunn og gi dem effektive verktøy for 360-graders krisehåndtering. Revolusjonere katastrofehåndtering, før, under og etter.

Forebygge og unngå så mye tap som mulig med vår innovative teknologi. 

Altruisme

Hos Global Smart Rescue mener vi at det ikke finnes noen større verdi enn menneskeliv.

Innovasjon

Ett mål: å innovere, alltid innovere, for å unngå så mange tap som mulig.

Miljø

Vår påvirkning i dag betyr en bedre verden i morgen. GSR gjør også sitt for å beskytte og bevare planeten vår. 

Fastsettelse

Takket være våre partnere, grunnleggere og investorer er teamet vårt motivert og fast bestemt på å tilby deg nøkkelferdige løsninger.

Teknologi og strategiske partnere

Økosystempartnere

Investorer og konkurranser

Akademiske partnere

nb_NONB