Vårt företag

Om Global Smart Rescue

I och med ökningen av naturkatastrofer, industriella katastrofer och avsiktliga katastrofer är det alltför ofta så att telekommunikationsnäten inte fungerar i det ögonblick då de som befinner sig i fara behöver kommunicera med hjälp.

Vårt företag grundades 2019 utifrån denna observation. 

Tänk om vi kunde göra det bättre? 

Tänk om det vore möjligt att hantera kriser snabbare och effektivare med mer tillförlitlig information? 

Att förutse katastrofer och optimera krisens snabbhet och hantering för att minska de mänskliga och materiella förlusterna? 

Detta är Global Smart Rescue:s uppdrag. Vi har kombinerat det bästa av ny rymdteknik och artificiell intelligens i ett kompakt, intelligent och kostnadseffektivt paket. 

Vårt uppdrag

Demokratisera ny teknik för företag och samhällen och förse dem med effektiva verktyg för 360°-krishantering. Revolutionera katastrofhanteringen, före, under och efter.

Förebygga och undvika så mycket förlust som möjligt med vår innovativa teknik. 

Altruism

På Global Smart Rescue anser vi att det inte finns något större värde än människoliv.

Innovation

Ett mål: att förnya sig, alltid förnya sig, för att undvika så många förluster som möjligt.

Miljö

Vårt inflytande i dag innebär en bättre värld i morgon. GSR gör också sin del för att skydda och bevara vår planet. 

Fastställande

Tack vare våra partners, grundare och investerare är vårt team motiverat och beslutsamt för att erbjuda dig nyckelfärdiga lösningar.

Teknik och strategiska partner

Partners i ekosystemet

Investerare och tävlingar

Akademiska partner

sv_SESV