FOU

Vår forskning och utveckling är inriktad på tre områden: New Space, data och AI.

Vi tror att data och AI kan förbättra förutseende och svar på kriser och nödsituationer avsevärt genom vår plattform som erbjuder tjänster med högt mervärde som är kompatibla med befintliga system.

Förbättra förutsättningarna för att förutse katastrofer
identifiera de mest utsatta områdena
optimera planeringen av räddningsinsatser.

Motståndskraft med ny rymdteknik

Motståndskraften mot katastrofer förbättras av ny rymdteknik, t.ex. jordobservationssatelliter och IoT-sensorer som gör det möjligt att övervaka och samla in data i realtid om drabbade områden.

Algoritmer med artificiell intelligens för att förutse kriser

Algoritmer för artificiell intelligens håller på att utvecklas för att förutse kriser genom att analysera data i realtid, identifiera mönster av onormalt beteende och ge tidiga varningar till berörda organisationer för att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut och genomföra effektiva krishanteringsstrategier.

Uppgifter samlas in dygnet runt

Data samlas in dygnet runt med hjälp av sensorer och satellitbaserade IoT-enheter för att övervaka miljön, kritisk infrastruktur och mänsklig verksamhet i syfte att förutse kriser, identifiera potentiella risker och underlätta ett snabbt och välgrundat beslutsfattande i nödsituationer.

sv_SESV