RAZISKAVE IN RAZVOJ

Naše raziskave in razvoj se osredotočajo na tri področja: nov prostor, podatki in umetna inteligenca.

Prepričani smo, da lahko podatki in umetna inteligenca z našo platformo, ki ponuja storitve z visoko dodano vrednostjo in je interoperabilna z obstoječimi sistemi, bistveno izboljšajo predvidevanje in odzivanje na krize in izredne razmere.

Izboljšanje napovedovanja nesreč
opredelitev najbolj ogroženih območij.
optimizirati načrtovanje operacij v izrednih razmerah.

Odpornost z novimi vesoljskimi tehnologijami

Odpornost na nesreče povečujejo nove vesoljske tehnologije, kot so sateliti za opazovanje Zemlje in senzorji interneta stvari, ki omogočajo spremljanje in zbiranje podatkov o prizadetih območjih v realnem času.

Algoritmi umetne inteligence za predvidevanje kriz

Algoritmi umetne inteligence se razvijajo za predvidevanje kriz z analiziranjem podatkov v realnem času, prepoznavanjem vzorcev neobičajnega vedenja in zagotavljanjem zgodnjih opozoril ustreznim organizacijam, da bi jim pomagali pri sprejemanju informiranih odločitev in izvajanju učinkovitih strategij kriznega upravljanja.

Podatki se zbirajo 24 ur na dan, 7 dni v tednu

Podatki se zbirajo 24 ur na dan, 7 dni v tednu prek senzorjev in satelitskih naprav interneta stvari za spremljanje okolja, kritične infrastrukture in človeških dejavnosti, da bi lahko predvideli krize, opredelili morebitna tveganja ter omogočili hitro in premišljeno sprejemanje odločitev v primeru izrednih razmer.

sl_SISL