Ново стратегическо и търговско партньорство с LCDC Telecoms за засилване на нашите предложения за управление на кризи в случай на природни или промишлени бедствия.

Партньорството ще позволи на GSR да внедри усъвършенствани решения за предвиждане на кризи и оптимизиране на интервенциите на място.

bg_BGBG