GSR започва набирането на средства 🚀

Сума: 1 млн. евро.

След като беше финансиран от PIA 3 (BPI), Airbus Développement, ESA (Европейската космическа агенция) и от един от акционерите-основатели в ранен етап и в начален етап, за GSR е време да започне набирането на средства за :
- Започване на индустриализацията
- Укрепване на нашите бизнес екипи, търговци и екипи за научноизследователска и развойна дейност
- Финансиране на нашата интелектуална собственост

⚙️ След като успешно се справихме с предизвикателството за създаване на прототипи и тестване в реални условия, вече имаме продукти на рафта и книга за поръчки, която започва да се пълни. Кръг на финансиране, който ще ни позволи да започнем индустриалното си присъствие на територията на Франция, за да отговорим на предизвикателствата на сигурността, устойчивостта и околната среда, като същевременно подкрепим търговското си развитие в чужбина.

💙 Огромни благодарности на нашите партньори, спонсори и клиенти, които вярват в нас. Ние сме големи късметлии, че сте на наша страна.

Споделете

bg_BGBG