Záchranné služby a vymáhání práva

Zavedení nových řešení, která reagují na 360° krizové řízení.

Úkolem operačních týmů je rychlá a masivní mobilizace tváří v tvář krizi, často v součinnosti s různými organizacemi (hasiči, záchranka, vláda atd.).

Místa zásahu, která jsou někdy nepřátelská, v bílých zónách (ve Francii jich je více než 2000) nebo se špatnou komunikací, komplikují řízení a rozhodování na místě ze strany velení. 

Sledování nouzových situací bez přerušení

Zlepšete svou odezvu využitím pružné obousměrné komunikace kdekoli na světě.

Interoperabilita se stávajícími systémy

Systém GSR lze přizpůsobit stávajícím systémům a je kompatibilní s celou řadou senzorů, což zajišťuje bezpečné multiprotokolové připojení.

Centralizace výstrah

Díky inteligentnímu algoritmu automaticky a rychle odhalíte anomálie, ohniska požáru, úniky plynu apod.

Naše specializované nabídky

Přemýšlení o bezpečnosti zítřka je výzvou, která stojí v centru pozornosti GSR.Nové technologie umělé inteligence v kombinaci s internetem věcí zajišťují, že záchranné služby jsou schopny reagovat kdykoli a kdekoli. 

Bezpečnost operačního týmu

Nabízíme komplexní řešení pro zásahové týmy bez ohledu na síťové podmínky, která umožňují koordinovat akce v terénu a shromažďovat maximum údajů in situ pro výstrahy při současném snížení nákladů, doby odezvy (nebo provozní latence) a lidských a materiálních ztrát. 

Hledání obětí

PPI/POI

Toto řešení jsme navrhli pro záchranné služby a ve spolupráci s nimi, abychom se co nejvíce přiblížili jejich potřebám. Agregace dat a jejich sběr pomocí hardwarových prostředků jsou pro týmy zítřka velkou výzvou.

Henri Delattre - generální ředitel společnosti Global Smart Rescue

Chytrá technologie

První inovativní řešení lokalizace pomocí mobilního telefonu pro pátrací a záchrannou službu

Budoucnost produktů a výzkum a vývoj

Připojené hodinky pro sledování týmů

s případným řízením životně důležitých parametrů operačních týmů (srdeční frekvence....).

Zvětšení pokrytí oblasti vyhledávání pro buňky SAR

(dnes, 2km, když není beton nebo něco jiného), hledání ztracených lidí (Alzheimer)

Zvýšení odolnosti vícezónového boxu LAB Monitoring

cs_CZCS