Little Alert Box VS otrava olovem

50 mikrogramů olova na litr krve je hraniční hodnota pro definici otravy olovem.

Devatenáct let po uzavření Metaleuropy, největší evropské hutě na olovo a zinek, pokračuje zdravotní katastrofa...

Studie agentury ARS odhalila případy otravy dětí olovem v okolí areálu, které byly způsobeny kontaminací půdy. Inhalace olova ovlivňuje nervový systém, kostní dřeň a ledviny a má vážné následky. Olovo uložené v krvi se vyloučí až po několika letech, což způsobuje nevratnou mentální a psychomotorickou retardaci a přenos na plod během těhotenství.

15. dubna 2019 se ze střechy Notre-Dame vyvalily stovky tun olova. Výsledek? Hladiny 400 až 700krát vyšší, než je povolený limit v okolí katedrály. Degradace olova, které se ve 20. století používalo také v barvách a potrubích, se nám někdy může dostat až pod nos, do našich domovů.

Jedním z cílů GSR je monitorování za účelem ochrany osob.
Little Alert Box byl navržen jako modulární, škálovatelný a snadno použitelný:
1️⃣ Vyberte si senzory prostředí: Little Alert Box pro n radiofrekvenčních senzorů
2️⃣ Nastavte si prahové hodnoty upozornění (zpracování, filtrování, umělá inteligence).
3️⃣ Sledování dat ze senzorů v reálném čase

A co vy, řešení proti otravě olovem?

Sdílet

cs_CZCS