Little Alert Box VS blyförgiftning

50 mikrogram per liter bly i blodet är tröskelvärdet för att definiera blyförgiftning.

19 år efter stängningen av Metaleurop-fabriken, Europas största bly- och zinksmältverk, fortsätter hälsokatastrofen...

En undersökning av ARS visar att det finns fall av barn som lider av blyförgiftning i närheten av området på grund av förorenad mark. Inandning av bly påverkar nervsystemet, benmärgen och njurarna och har allvarliga konsekvenser. Blyet lagras i blodet och elimineras först efter flera år, vilket leder till irreversibla mentala och psykomotoriska fördröjningar och överföring till fostret under graviditeten.

Den 15 april 2019 gick hundratals ton bly från taket på Notre-Dame upp i rök. Resultatet: nivåer som är 400-700 gånger högre än den tillåtna gränsen i närheten av katedralen. Blyets nedbrytning, som under 1900-talet även användes i färg och rör, kan ibland finnas under vår näsa, i våra hem.

Övervakning för att skydda människor är ett av GSR:s mål.
Little Alert Box har utformats för att vara modulär, skalbar och enkel att använda:
1️⃣ Välj dina miljösensorer: en Little Alert Box för n radiofrekvenssensorer
2️⃣ Ange tröskelvärden för varningar (bearbetning, filtrering, artificiell intelligens).
3️⃣ Övervaka sensordata i realtid

Hur är det med dig, lösningar mot blyförgiftning?

Dela

sv_SESV