GSR i programmet för civil säkerhet från rymden

Vi står inför ett ökande antal krishändelser. Vid katastrofer som översvämningar och bränder spelar sekunderna roll: en snabb och motståndskraftig reaktion, som underlättas av tillförlitliga och säkra kommunikationssystem, är avgörande.

Om några dagar kommer nästa möte i Europeiska rymdorganisationens råd på ministernivå #CM22 att hållas i Paris för att besluta om ESA:s finansieringslinjer, program för program.

🛰 För programmet Civil Security from Space har vi slagit oss samman med AD-Waibe, CLS Group och Kinéis i ett projekt: Global Satlink.

Lösningen kommer att säkerställa en uthållig och motståndskraftig kommunikation mellan aktörer (offer eller räddare) och insamling av känsliga uppgifter om en katastrof (Global Smart Rescue) tack vare satellitanslutning från Kinéis. De insamlade uppgifterna kommer att göra det möjligt att generera varningar för att snabbt kunna reagera på kriser (brand, jordbävning, onormal radioaktivitet osv.), som ett sätt att observera, förebygga, utvärdera och varna. En slutanvändarapplikation (AD-WAIBE) kommer att göra det möjligt för räddningsteamen att påskynda insatserna med hjälp av en iot-spårnings- och meddelandeanordning på satellitplattor (CLS).

Håll dig uppdaterad för nästa steg!

Dela

sv_SESV