GSR i programmet for sivil sikkerhet fra verdensrommet

Vi står overfor et økende antall krisehendelser. Ved katastrofer som oversvømmelser og branner er det sekundene som teller: En rask og robust respons, muliggjort av pålitelige og sikre kommunikasjonssystemer, er avgjørende.

Om noen få dager avholdes det neste rådsmøtet i Den europeiske romfartsorganisasjonen på ministernivå #CM22 i Paris, der ESAs finansieringslinjer for hvert enkelt program skal fastsettes.

🛰For Civil Security from Space Program har vi gått sammen med AD-Waibe, CLS Group og Kinéis om et prosjekt: Global Satlink.

Løsningen vil sikre en vedvarende og robust kommunikasjon mellom aktører (ofre eller redningsmannskaper) og innsamling av sensitive data om et katastrofeområde (Global Smart Rescue) takket være satellittforbindelsen Kinéis. De innsamlede dataene vil gjøre det mulig å generere varsler for å kunne reagere raskt på kriser (brann, jordskjelv, unormal radioaktivitet osv.), som et middel for observasjon, forebygging, vurdering og varsling. En sluttbrukerapp (AD-WAIBE) vil gjøre det mulig for redningsteamet å fremskynde intervensjoner med iot-sporing og meldingsenheter på satellittnettbrett (CLS).

Følg med på neste trinn!

Del

nb_NONB