GSR kosmose tsiviiljulgeoleku programmis

Me seisame silmitsi üha enamate kriisiolukordadega. Selliste katastroofide, nagu üleujutused ja tulekahjud, puhul on olulised sekundid: kiire ja paindlik reageerimine, mida hõlbustavad usaldusväärsed ja turvalised sidesüsteemid, on ülioluline.

Mõne päeva pärast toimub Pariisis Euroopa Kosmoseagentuuri nõukogu järgmine ministrite tasandi kohtumine #CM22 , et otsustada ESA rahastamisliinide üle programmiti.

🛰 Programmi "Tsiviiljulgeolek kosmosest" jaoks oleme ühendanud jõud AD-Waibe, CLS Groupi ja Kinéis'iga, et viia ellu projekt Global Satlink.

Lahendus tagab püsiva ja vastupidava suhtluse osalejate (ohvrite või päästjate) vahel ning tundlike andmete kogumise katastroofipiirkonnas (Global Smart Rescue) tänu satelliitühendusele Kinéis. Kogutud andmed võimaldavad luua hoiatusi, et reageerida kiiresti ja paindlikult kriisidele (tulekahju, maavärin, ebanormaalne radioaktiivsus jne), mis on vaatluse, ennetamise, hindamise ja hoiatamise vahendiks. Lõppkasutaja rakendus (AD-WAIBE) võimaldab päästemeeskonnal kiirendada sekkumisi iot-seire ja sõnumite saatmise seadme abil satelliidi tahvelarvutites (CLS).

Jääge ootama järgmist sammu!

Jaga

etET