Μια νέα στρατηγική και εμπορική συνεργασία με την LCDC Telecoms για την ενίσχυση της προσφοράς μας στη διαχείριση κρίσεων σε περίπτωση φυσικών ή βιομηχανικών καταστροφών.

30 Νοεμβρίου 2023, Τουλούζη - Χάρη στην τεχνογνωσία της LCDC Telecoms στις επικοινωνίες σε περιορισμένα περιβάλλοντα, αυτή η στρατηγική συνεργασία θα επιτρέψει στην Global Smart Rescue να αναπτύξει προηγμένες λύσεις για την πρόβλεψη κρίσεων και τη βελτιστοποίηση των παρεμβάσεων στο πεδίο.

Ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων: Ειδικός δορυφορικός τηλελιμένας και αξιόπιστη συνδεσιμότητα
Χάρη σε αυτή την τεχνολογική συμμαχία, η Global Smart Rescue ενισχύει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες ενσωματώνοντας τις τηλεπικοινωνιακές λύσεις της LCDC Telecoms. Η Global Smart Rescue θα έχει πλέον πρόσβαση σε ένα ειδικό δορυφορικό τηλεμεταφορέα που θα εξασφαλίζει αξιόπιστη συνδεσιμότητα ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, καθώς και σε ένα ασφαλές δωμάτιο για τη διαχείριση και ανάλυση ευαίσθητων δεδομένων που συνδέονται με τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. Αυτή η συνεργασία ενισχύει την προσφορά μας και ανοίγει νέες δυνατότητες αγοράς για την Global Smart Rescue.

Συνεργασία για αριστεία: Προηγμένες λύσεις διαχείρισης κρίσεων
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της LCDC Telecoms στις επικοινωνίες σε περιορισμένα περιβάλλοντα, η Global Smart Rescue θα είναι σε θέση να αναπτύξει ένα πλήρες σύστημα που θα καλύπτει τα πιο κρίσιμα στάδια της διαχείρισης κρίσεων: πρόβλεψη και προειδοποίηση, έγκαιρη ανίχνευση ανωμαλιών και βελτιστοποίηση της δράσης επί τόπου. Μεταξύ άλλων, αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επιτρέψουν την έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών.

Δέσμευση στην ποιότητα και την καινοτομία: Βελτίωση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας
Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της Global Smart Rescue να παρέχει υψηλής ποιότητας λύσεις διαχείρισης κρίσεων, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της στον τομέα αυτό με τις τεχνολογικές δυνατότητες αιχμής της LCDC Telecoms. Μαζί, οι δύο εταιρείες είναι αποφασισμένες να βελτιώσουν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα απέναντι στη συνεχή εμφάνιση των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών και την αύξηση των φυσικών καταστροφών.

Σχετικά με την LCDC Telecom

Η LCDC Télécom σχεδιάζει, εγκαθιστά, συντηρεί και λειτουργεί δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας
.

Επικοινωνία: Bruno VO VAN | bravo@lcdc.fr | www.lcdc.fr

Μοιραστείτε το

elEL