Nové strategické a obchodné partnerstvo so spoločnosťou LCDC Telecoms s cieľom posilniť našu ponuku krízového riadenia v prípade prírodných alebo priemyselných katastrof.

30 November 2023, Toulouse - Vďaka odborným znalostiam spoločnosti LCDC Telecoms v oblasti komunikácie v obmedzených prostrediach umožní toto strategické partnerstvo spoločnosti Global Smart Rescue zaviesť pokročilé riešenia na predvídanie kríz a optimalizáciu zásahov v teréne.

Posilnenie operačných kapacít: vyhradený satelitný teleport a spoľahlivé spojenie
Vďaka tejto technologickej aliancii posilňuje spoločnosť Global Smart Rescue svoje operačné schopnosti integráciou telekomunikačných riešení spoločnosti LCDC Telecoms. Global Smart Rescue bude mať teraz prístup k vyhradenému satelitnému teleportu, ktorý zabezpečí spoľahlivé pripojenie aj v tých najťažších podmienkach, ako aj k zabezpečenej miestnosti na správu a analýzu citlivých údajov súvisiacich s operáciami krízového riadenia. Toto partnerstvo posilňuje našu ponuku a otvára spoločnosti Global Smart Rescue nový trhový potenciál.

Spolupráca pre dokonalosť: pokročilé riešenia krízového manažmentu
Využitím odborných znalostí spoločnosti LCDC Telecoms v oblasti komunikácie v obmedzených podmienkach bude Global Smart Rescue schopná nasadiť kompletný systém pokrývajúci najdôležitejšie fázy krízového riadenia: predvídanie a varovanie, včasné zistenie anomálií a optimalizáciu opatrení na mieste. Tento technologický pokrok okrem iného umožní včasné odhalenie lesných požiarov.

Záväzok ku kvalite a inováciám: zvýšená bezpečnosť a odolnosť
Toto partnerstvo podčiarkuje trvalý záväzok spoločnosti Global Smart Rescue poskytovať vysokokvalitné riešenia krízového manažmentu, pričom spája svoje odborné znalosti v tejto oblasti so špičkovými technologickými možnosťami spoločnosti LCDC Telecoms. Obe spoločnosti sú spoločne odhodlané zlepšiť bezpečnosť a odolnosť v súvislosti s neustálym nástupom nových komunikačných technológií a nárastom počtu prírodných katastrof.

O spoločnosti LCDC Telecom

LCDC Télécom navrhuje, inštaluje, udržiava a prevádzkuje satelitné komunikačné siete
.

Kontakt: Bruno VO VAN | bravo@lcdc.fr | www.lcdc.fr

Zdieľať

sk_SKSK