Novinky

Všetky novinky o našej spoločnosti

VIP deň Orion 2023

Vo štvrtok 4. mája sa konal VIP deň programu Orion 2023, ktorý mal nevídaný rozsah a ambície. Miestne orgány, členovia parlamentu a najvyšší predstavitelia

Prečítajte si viac

Retrospektíva 2022

Rok 2022 bol pre organizáciu Global Smart Rescue veľmi rušný, pretože sa začalo partnerstvo v Afrike a uskutočnilo sa viacero spoločných reakcií s inými organizáciami.

Prečítajte si viac

Little Alert Box VS otrava olovom

Štúdia agentúry ARS odhalila prípady otravy detí olovom v okolí tejto lokality, ktorú spôsobila kontaminácia pôdy. Vdýchnutie olova ovplyvňuje nervový systém, kostnú dreň a obličky a má vážne následky. Olovo uložené v krvi sa vylúči až po niekoľkých rokoch, čo spôsobuje nezvratnú mentálnu a psychomotorickú retardáciu a prenos na plod počas tehotenstva...

Prečítajte si viac
sk_SKSK