Začiatok skvelej spolupráce s Expléo Groupe

Na 54th Paris Air Show mohla spoločnosť Global Smart Rescue vystavovať spolu s tímami Expléo a používať ExpleoLISSA (Launchpad for Innovative Software defined Satellite Application), nový prispôsobiteľný a inteligentný softvér, ktorý dokáže zmeniť konfiguráciu užitočného zaťaženia nanosatelitu priamo na obežnej dráhe. 

Je kompatibilný s "3U CubeSat" s rozmermi 100 mm x 100 mm x 300 mm a využíva hotové komponenty optimalizované inžiniermi spoločnosti Expléo, má nízku spotrebu energie a výkonné palubné spracovateľské kapacity na vykonávanie funkcií monitorovania náročných na údaje, ktoré možno kedykoľvek prekonfigurovať na obežnej dráhe prostredníctvom živej aktualizácie. 

Napríklad pri misiách Global Smart Rescue môže nanosatelit vypustený na monitorovanie veterných fariem zmeniť počas letu svoje využitie a použiť sa na monitorovanie voľne žijúcich živočíchov alebo na pátracie a záchranné misie v odľahlých oblastiach. 

Funkčný technický model Expleo LISSA by mal byť dokončený do konca roka a prvé demonštračné vypustenie by sa malo uskutočniť v roku 2024, čo je pre Global Smart Rescue veľmi dobrým signálom. 

Zdieľať

sk_SKSK