ServAL Management: projekt financovaný SecurIT

Náš projekt SecurIT, #ServalManagement, bol oficiálne vybraný s naším partnerom Kalisio. 


SecurIT je európsky projekt (H2020-Innosup-01) zameraný na podporu a spolufinancovanie vývoja projektov spolupráce, ktoré umožňujú vytváranie prototypov a experimentovanie so špičkovými technologickými riešeniami v oblasti bezpečnosti s ohľadom na súčasné etické, právne a sociálne výzvy. Do tejto série bolo vybraných 21 inovatívnych riešení, ktoré majú prispieť k väčšej bezpečnosti a odolnosti miest a území. 

Úvodné stretnutie vybraných projektov otvorenej výzvy SecurIT #2 sa uskutočnilo 5. júla 2023 vo Vilniuse. Tento deň bol skvelou príležitosťou pre všetkých partnerov projektov MSP predstaviť sa, stretnúť sa s členmi konzorcia a ostatnými projektmi, ale aj predstaviť svoje inovatívne digitálne riešenia, ktoré prispievajú k bezpečnejším, bezpečnejším a odolnejším inteligentným mestám a územiam.

Global Smart Rescue spolu so spoločnosťami Kalisio a PrendoQuota získali finančné prostriedky na projekt ServAL Management v oblasti Sensitve infrastructure protection: Optimisation of communication networks and alert systems. Vďaka našej Little Alert Box budeme môcť geolokalizovať a datovať rádioaktivitu. 

Zdieľať

sk_SKSK