ServAL Management: SecurIT-finansiert prosjekt

SecurIT-prosjektet vårt, #ServalManagement, ble offisielt valgt ut sammen med vår partner Kalisio. 


SecurIT er et europeisk prosjekt (H2020-Innosup-01) som tar sikte på å støtte og samfinansiere utviklingen av samarbeidsprosjekter som gjør det mulig å utvikle prototyper og eksperimentere med førsteklasses teknologiske løsninger på sikkerhetsområdet, med respekt for dagens etiske, juridiske og sosiale utfordringer. I denne omgangen er det valgt ut 21 innovative løsninger som skal bidra til sikrere og mer robuste byer og områder. 

Kick-off-møtet for de utvalgte prosjektene i SecurIT Open Call #2 fant sted i Vilnius 5. juli 2023. Denne dagen var en flott mulighet for alle SMB-prosjektpartnerne til å presentere seg selv, møte konsortiemedlemmene og de andre prosjektene, men også til å presentere sine innovative digitale løsninger som bidrar til tryggere, sikrere og mer robuste smarte byer og områder.

Global Smart Rescue har sammen med Kalisio og PrendoQuota mottatt midler til prosjektet ServAL Management i domenet Sensitve infrastructure protection: Optimization of communication networks and alert systems. Takket være vår Little Alert Box vil vi kunne geolokalisere og datere radioaktivitet. 

Del

nb_NONB