ServAL Management: SecurIT-rahoitteinen hanke

SecurIT-hankkeemme, #ServalManagement, valittiin virallisesti yhteistyökumppanimme Kalision kanssa. 


SecurIT on eurooppalainen hanke (H2020-Innosup-01), jonka tavoitteena on tukea ja yhteisrahoittaa sellaisten yhteistyöhankkeiden kehittämistä, jotka mahdollistavat huippuluokan teknologisten ratkaisujen prototyyppien kehittämisen ja kokeilun turvallisuuden alalla ottaen huomioon nykypäivän eettiset, oikeudelliset ja sosiaaliset haasteet. Tähän erään on valittu 21 innovatiivista ratkaisua, joiden avulla pyritään lisäämään kaupunkien ja alueiden turvallisuutta ja joustavuutta. 

SecurIT Open Call #2 -ohjelman valittujen hankkeiden aloituskokous pidettiin Vilnassa 5. heinäkuuta 2023. Tämä päivä tarjosi kaikille pk-yritysten hankekumppaneille loistavan tilaisuuden esittäytyä, tavata konsortion jäseniä ja muita hankkeita sekä esitellä innovatiivisia digitaalisia ratkaisujaan, jotka edistävät turvallisempien, varmempien ja joustavampien älykkäiden kaupunkien ja alueiden kehittämistä.

Global Smart Rescue sekä Kalisio ja PrendoQuota saivat rahoitusta ServAL Management -hankkeelle, jonka aiheena on herkkien infrastruktuurien suojelu: viestintäverkkojen ja hälytysjärjestelmien optimointi. Little Alert Boxin ansiosta pystymme geolokalisoimaan ja päivittämään radioaktiivisuuden. 

Jaa

fiFI