ServAL Management: SecurIT-finansierat projekt

Vårt SecurIT-projekt, #ServalManagement, blev officiellt utvalt tillsammans med vår partner Kalisio. 


SecurIT är ett europeiskt projekt (H2020-Innosup-01) som syftar till att stödja och samfinansiera utvecklingen av samarbetsprojekt som möjliggör prototyper och experiment av förstklassiga tekniska lösningar inom säkerhetsområdet, med respekt för dagens etiska, juridiska och sociala utmaningar. För denna omgång har 21 innovativa lösningar valts ut för att bidra till säkrare och mer motståndskraftiga städer och territorier. 

Kick-off-mötet för de utvalda projekten i SecurIT Open Call #2 ägde rum i Vilnius den 5 juli 2023. Denna dag var ett utmärkt tillfälle för alla SME-projektpartner att presentera sig själva, träffa konsortiemedlemmarna och de andra projekten, men också att sälja in sina innovativa digitala lösningar som bidrar till säkrare, tryggare och mer motståndskraftiga smarta städer och territorier.

Global Smart Rescue med Kalisio och PrendoQuota erhöll medel för projektet ServAL Management inom området Skydd av sensitv infrastruktur: Optimering av kommunikationsnätverk och varningssystem. Tack vare vår Little Alert Box kommer vi att kunna geolokalisera och datera radioaktivitet. 

Dela

sv_SESV