Vďaka našim technologickým partnerom

Radi by sme vyjadrili vďaku každému z našich partnerov za ich cennú spoluprácu a dôveru v našu spoločnosť.

Osobitne by sme sa chceli poďakovať spoločnosti Kinéis, európskemu lídrovi na trhu s nanosatelitmi určenými pre internet vecí, za výnimočnú spoluprácu s nabitým programom na tento nový rok 2023. Chceli by sme tiež poďakovať stredisku CESARS CNES za odbornú podporu a testy vykonané na našich riešeniach; spoločnosti Kalisio, nášmu prvému technologickému partnerovi, ktorý dokázal reagovať na naše požiadavky vo veľmi krátkom čase; spoločnosti T-Ops, nášmu referentovi pre civilnú a vojenskú bezpečnosť, a spoločnosti 3i3s Signature za jej neochvejnú podporu.

V roku 2023 sa očakáva úspech ďalších budúcich partnerstiev, najmä so spoločnosťou Microtec Electronics, ktorá je významným hráčom na trhu s vesmírnou elektronikou.

Vďaka spolupráci v konzorciu s ďalšími poprednými spoločnosťami v odvetví, ako sú Eutelsat, Ad-Waibe, Diginove, Ternwaves a CLS, sa nám podarilo vyvinúť nové špičkové technológie a ponúknuť kompletné riešenia.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, aby sme mohli pokračovať v raste a poskytovať nové príležitosti pre našich zákazníkov.

Vďaka ich odborným znalostiam a odhodlaniu dosahovať dokonalosť sa nám podarilo dosiahnuť mnohé technologické pokroky a poskytovať našim zákazníkom kvalitné výrobky a služby. Oceňujeme ich spoluprácu a flexibilitu pri riešení problémov, ktorým sme tento rok čelili. Váš prínos je neoceniteľný a tím Global Smart Rescue je vďačný za to, že ste sa stali jeho členmi.

Celý tím Global Smart Rescue.

Zdieľať

sk_SKSK