Tack vare våra teknikpartners

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till alla våra partners för deras värdefulla samarbete och deras förtroende för vårt företag.

Vi vill särskilt tacka Kinéis, den europeiska marknadsledaren inom nanosatelliter för sakernas internet, för deras exceptionella samarbete med en fullspäckad agenda för det nya året 2023. Vi vill också tacka CESARS-centret vid CNES för sitt expertstöd och de tester som utförts på våra lösningar, Kalisio, vår första tekniska partner, som kunde svara på våra förfrågningar inom en mycket kort tidsram, T-Ops, vår referent för civil och militär säkerhet, och 3i3s Signature för sitt oavbrutna stöd.

Andra framtida partnerskap förväntas bli framgångsrika 2023, särskilt med Microtec Electronics, en stor aktör på marknaden för rymdelektronik.

Genom att arbeta i konsortium med andra branschledande företag som Eutelsat, Ad-Waibe, Diginove, Ternwaves och CLS har vi kunnat utveckla ny avancerad teknik och erbjuda kompletta lösningar.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta växa och erbjuda nya möjligheter för våra kunder.

Tack vare deras expertis och engagemang för excellens har vi kunnat göra många tekniska framsteg och tillhandahålla kvalitetsprodukter och tjänster till våra kunder. Vi uppskattar deras samarbete och flexibilitet inför de utmaningar vi har ställts inför i år. Ert bidrag är ovärderligt och Global Smart Rescue-teamet är tacksamt över att ha er ombord.

Hela Global Smart Rescue-teamet.

Dela

sv_SESV