GSR začína s fundraisingom 🚀

Suma: 1 milión EUR.

Po tom, čo bol financovaný PIA 3 (BPI), Airbus Développement, ESA (Európska vesmírna agentúra) a jedným zo zakladajúcich akcionárov v počiatočnej fáze a v počiatočnom štádiu, je čas, aby GSR začal získavať finančné prostriedky na :
- Začať industrializáciu
- Posilniť naše obchodné tímy, predajné sily a tímy výskumu a vývoja
- Financovanie nášho duševného vlastníctva

⚙️ Po úspešnom zvládnutí výzvy prototypovania, testovania v reálnych podmienkach máme výrobky na pulte a objednávkový formulár, ktorý sa začína plniť. Kolo financovania, ktoré nám umožní začať našu priemyselnú prítomnosť na francúzskom území, aby sme splnili výzvy v oblasti bezpečnosti, odolnosti a životného prostredia a zároveň podporili náš komerčný rozvoj v zahraničí.

💙 Obrovské poďakovanie patrí našim partnerom, sponzorom a zákazníkom, ktorí nám veria. Sme veľmi šťastní, že vás máme na svojej strane.

Zdieľať

sk_SKSK