Bezpečný člen klastra

S potešením oznamujeme, že sme sa pripojili ku klastru pre konkurencieschopnosť Safe Cluster.

SAFE je francúzsky klaster konkurencieschopnosti zameraný na sektory letectva a kozmického priestoru, bezpečnosti a ochrany, obrany a životného prostredia (riziká a odolnosť). S kanceláriami v južných regiónoch Provence-Alpes-Côte d'Azur a Auvergne-Rhône-Alpes vedie sieť viac ako 450 subjektov (MSP, ETI, veľké skupiny, výskumné a školiace strediská, koncoví používatelia) vrátane 60% spoločností.

Zdieľať

sk_SKSK