Sikkert klyngemedlem

Vi er glade for å kunngjøre at vi har blitt med i konkurranseklyngen Safe Cluster.

SAFE er den franske konkurranseklyngen som fokuserer på sektorene luftfart og romfart, sikkerhet, forsvar og miljø (risiko og motstandsdyktighet). Med kontorer i de sørlige regionene Provence-Alpes-Côte d'Azur og Auvergne-Rhône-Alpes, leder den et nettverk av mer enn 450 aktører (SMB-er, ETI-er, store konsern, forsknings- og opplæringssentre, sluttbrukere), inkludert 60%-bedrifter.

Del

nb_NONB