BPI PIA 3 tilskudd

Vi har æren av å kunngjøre at vi er valgt ut til det fremtidige investeringsprogrammet (PIA3). Global Smart Rescue har blitt finansiert av BPI France med 118 000 euro i begynnelsen av dette året.

Den tredje komponenten, med et budsjett på 10 milliarder euro, omfatter 4,1 milliarder euro til innovasjon i næringslivet. Dette vil gjøre det mulig å forsterke fremveksten av morgendagens teknikker - automatisering, 3D-printing, tingenes internett -, særlig ved å møte behovene for tilpasset opplæring, i tråd med tilnærmingen "Fremtidens industri".

Del

nb_NONB