SATEX

Module pour garder le contact anywhere everywhere avec vos équipes par IoT satellite.

Satex je jedným z našich stavebných kameňov, ktorý ponúka službu satelitných správ, vďaka ktorej sú izolovaní pracovníci v kontakte s operačným centrom alebo medzinárodnými cestujúcimi v bielej zóne, dobrodruhmi a záchrannými tímami. 

Určené pre pracovníkov v bielych zónach, izolovaných alebo humanitárnych pracovníkov, dobrodruhov alebo záchranárov, ktorí nemôžu privolať pomoc alebo svoje operačné stredisko.

Riešenie problému bielych plôch

 V bielych alebo šedých oblastiach sa milióny pracovníkov, cestujúcich alebo záchranných tímov ocitajú v situácii, keď nemôžu komunikovať alebo zistiť, či ich správa dorazila na miesto určenia. 

Výhody systému SATEX

Obojsmerná komunikácia všade

Vďaka integrovanému geolokalizačnému systému umožňuje vreckové zariadenie Satex odosielať a prijímať krátke textové správy cez satelit.

Bezpečnosť potvrdenia

Pri každej správe odoslanej do operačného centra sa používateľovi systému Satex pošle potvrdenie o prijatí a naopak, každá správa prijatá používateľom sa potvrdí v operačnom centre.

Ako to funguje?

Tous les messages et la localisation des données sont envoyés avec un terminal satellite sur les réseaux Irridium, Kinéis et Astrocast. Le service fonctionne à l’échelle mondiale en fonction de la couverture de chaque opérateur de satellite. Le SATEX a été éprouvé avec le GSCF au Liban et au début de la guerre en Ukraine.

sk_SKSK