Inrättande av en rådgivande nämnd

Global Smart Rescue håller på att strukturera sig och skapa en rådgivande kommitté med heterogena medlemmar: från NewSpace-specialister till tekniker eller operativa fält, vi är övertygade om att vi tillsammans kommer att gå längre!

Thierry Velu, ordförande för Groupe de Secours Catastrophes, vår partner på området som redan har testat vår lösning i Libanon och Ukraina, Philippe Boissat, NewSpace-specialist och medgrundare av 3i3s Europa, David Breton, teknisk expert, Christian Globlas, militärexpert och Michel Courtois, tidigare medlem av CNES, stöder oss med sin expertis och sina affärsmässiga och tekniska råd.

Dela

sv_SESV