Началото на едно чудесно сътрудничество с Expléo Groupe

На 54th Paris Air Show Global Smart Rescue успя да се представи заедно с екипите на Expléo и да използва ExpleoLISSA (Launchpad for Innovative Software defined Satellite Application), нов адаптивен и интелигентен софтуер, способен да променя конфигурацията на полезния товар на наноспътника директно в орбита. 

Съвместим с "3U CubeSat" с размери 100 mm x 100 mm x 300 mm и използващ готови компоненти, оптимизирани от инженерите на Expléo, той има ниска консумация на енергия с мощни възможности за обработка на борда за изпълнение на интензивни функции за наблюдение на данни, които могат да бъдат преконфигурирани в орбита по всяко време чрез актуализация в реално време. 

Например при мисиите за глобално интелигентно спасяване един наноспътник, изстрелян за наблюдение на вятърни паркове, може да промени приложението си по време на полет и да се използва за наблюдение на дивата природа или за мисии за търсене и спасяване в отдалечени райони. 

Функционалният инженерен модел на Expleo LISSA трябва да бъде завършен до края на годината, а първото демонстрационно изстрелване трябва да се състои през 2024 г., което предвещава много добри случаи на използване на Global Smart Rescue. 

Споделете

bg_BGBG