Спешни услуги и правоприлагане

Внедряване на нови решения в отговор на 360° управление на кризи.

Оперативните екипи имат задачата да се мобилизират бързо и масово в условията на криза и често в сътрудничество с различни организации (пожарна, бърза помощ, правителство и др.).

Понякога враждебните места на интервенция, в бели зони (повече от 2000 във Франция) или с лоши комуникации, усложняват управлението на място и вземането на решения от командната верига. 

Наблюдавайте аварийните си ситуации без прекъсване

Подобрете реакцията си, като се възползвате от гъвкавата двупосочна комуникация навсякъде по света

Оперативна съвместимост със съществуващите системи

Приспособим към съществуващите системи, GSR е съвместим с голямо разнообразие от сензори, което осигурява сигурна мултипротоколна връзка.

Централизация на сигналите

Автоматично и бързо откриване на аномалии, избухване на пожар, изтичане на газ и т.н. благодарение на нашия интелигентен алгоритъм.

Нашите специализирани предложения

Мисленето за сигурността на утрешния ден е предизвикателството, което е в основата на GSR.Новите технологии на изкуствения интелект, съчетани с Iot, гарантират, че службите за спешна помощ имат капацитета да реагират по всяко време и на всяко място. 

Сигурност на оперативния екип

Предлагаме цялостни решения за екипите за реагиране, независимо от условията на мрежата, за координиране на действията на терен и събиране на максимален брой данни на място за предупреждаване, като същевременно се намаляват разходите, времето за реагиране (или оперативното закъснение) и човешките и материалните загуби. 

Търсене на жертви

PPI/POI

Разработихме това решение за службите за спешна помощ и съвместно с тях, за да се доближим максимално до техните нужди. Обобщаването на данни и събирането им с хардуерни средства са основни предизвикателства за екипите на бъдещето.

Анри Делатр - Главен изпълнителен директор на Global Smart Rescue

Интелигентна технология

1st иновативно решение за местоположение на мобилен телефон за търсене и спасяване

Бъдещи продукти и научноизследователска и развойна дейност

Свързани часовници за проследяване на екипи

с евентуално управление на жизнените параметри на оперативните екипи (сърдечен ритъм....)

Увеличаване на обхвата на зоната за търсене на Cell SAR

(днес, 2 км, когато няма бетон или нещо друго), търсене на изгубени хора (Алцхаймер)

Повишаване на устойчивостта на многозоновата кутия LAB Monitoring

bg_BGBG