S@tKey

Teleoperujte a monitorujte své systémy prostřednictvím satelitu #iot s nízkými náklady.

Společnost Global Smart Rescue také začíná prodávat modul, který lze integrovat do dálkově ovládaných zařízení a který díky satelitnímu spojení zajišťuje monitorování i v bílých zónách.

“Dans les gazoducs ou les oléoducs, les industriels doivent parfois envoyer un technicien sur place alors que notre système est capable par exemple de relancer le système informatique d’un appareil ou d’engendrer une coupure d’urgence sans même se déplacer”

Henri Delattre generální ředitel 

Zaručená návratnost investice

Po 3 teleoperacích přes satelit se náklady na S@tkey vrátí. 

  • Snížení emisí CO² díky menšímu počtu jízd techniků.
  • Ochrana osamělých pracovníků snížením rizika nehod obsluhy 
  • Čas se šetří rychlým dálkovým ovládáním přes satelit. 

 

Výhody systému S@tkey

Snížení cestovních nákladů

Díky 4 vstupům a 4 výstupům v režimu "vše nebo nic" lze jednoduchým kliknutím vyvolat monitorovaná data nebo dálkově ovládat přes satelit, dálkově restartovat nebo spustit generátor v ručním režimu... . Tím se vyhnete nutnosti cestování techniků a výrazně snížíte náklady na CO².

Ochrana provozovatelů

Uvězněná stránka s@tkey kromě toho, že poskytuje informace o stavu výstupů a vstupů v reálném čase, umožňuje izolovanému pracovníkovi komunikovat prostřednictvím satelitní textové zprávy se svým operačním střediskem, aby získal informace nebo nahlásil vzniklý problém.

Rychlost řízení operací

Díky rozhraní API, které lze integrovat s vlastním systémem GIS, nebyla teleoperace nikdy jednodušší. Snadno spravujte celý svůj vozový park s@tkey se všemi vstupy a výstupy v reálném čase.

Jak to funguje?

Systém s@tkey je konfigurovatelný prostřednictvím lokální stránky, která umožňuje v reálném čase zjistit stav vstupů a výstupů. 2 PLC, které vysílají do koncového bodu, pokud došlo ke změně stavu na úrovni vstupů ve všech nebo v ničem, a další PLC pro dálkové ovládání, například změnou vstupu °3 z 1 na 0. To umožňuje dálkové restartování nebo spuštění generátoru v ručním režimu...

Prix 49 euros par mois frais de communication inclus*

*Viz všeobecné podmínky prodeje 

cs_CZCS