S@tKey

Teleoperera och övervaka dina system via #iot-satellit till en låg kostnad.

Global Smart Rescue har också börjat marknadsföra en modul som ska integreras i fjärrstyrd utrustning för att säkerställa övervakning även i vita zoner tack vare satellitlänkar.

“Dans les gazoducs ou les oléoducs, les industriels doivent parfois envoyer un technicien sur place alors que notre système est capable par exemple de relancer le système informatique d’un appareil ou d’engendrer une coupure d’urgence sans même se déplacer”

Henri Delattre VD 

Garanterad avkastning på investeringen

Efter tre distansoperationer via satellit är kostnaden för S@tkey återvunnen. 

  • Minskade koldioxidutsläpp tack vare färre resor för tekniker.
  • Skydda ensamarbetare genom att minska risken för olyckor med operatörer. 
  • Tid sparas genom snabb fjärrstyrning via satellit. 

 

Fördelar med S@tkey

Minskade resekostnader

Med 4 ingångar och 4 utgångar i allt eller inget kan du med ett enkelt klick få fram övervakade data eller fjärrstyra via satellit, starta om på distans eller starta en generator i manuellt läge... . På så sätt slipper teknikerna resa och koldioxidkostnaderna minskar drastiskt.

Skydd av operatörer

Med s@tkey captive site kan den isolerade arbetstagaren, förutom att i realtid känna till statusen för ut- och ingångar, kommunicera via satellit-sms med sitt operativa centrum för att få information eller rapportera om problem som uppstått.

Snabb förvaltning av verksamheten

Med ett API som kan integreras med ditt eget GIS har det aldrig varit enklare att utföra teleoperationer. Hantera enkelt hela din s@tkey-flotta med alla in- och utgångar i realtid.

Hur fungerar det?

s@tkey kan konfigureras via en lokal webbplats som gör det möjligt att i realtid känna till statusen för in- och utgångarna. 2 PLC:er som meddelar slutpunkten om det har skett en förändring av tillståndet för ingångarna i allt eller inget och en annan PLC för fjärrstyrning, t.ex. genom att ändra ingången °3 från 1 till 0. Detta gör det möjligt att på distans starta om eller starta en generator i manuellt läge...

Prix 49 euros par mois frais de communication inclus*

*Se allmänna försäljningsvillkor 

sv_SESV