S@tKey

Teleoperujte a monitorujte svoje systémy prostredníctvom satelitu #iot za nízke náklady.

Spoločnosť Global Smart Rescue tiež začína predávať modul, ktorý sa má integrovať do diaľkovo ovládaných zariadení, aby sa vďaka satelitnému spojeniu zabezpečilo monitorovanie aj v bielych zónach.

"V prípade plynovodov alebo ropovodov musia výrobcovia niekedy poslať na miesto technika, zatiaľ čo náš systém dokáže napríklad reštartovať počítačový systém spotrebiča alebo vygenerovať núdzové vypnutie bez toho, aby tam vôbec musel ísť.

Henri Delattre generálny riaditeľ 

Zaručená návratnosť investície

Po 3 teleoperáciách cez satelit sa náklady na S@tkey vrátia. 

  • Zníženie emisií CO² vďaka menšiemu počtu jázd techniky.
  • Chráňte osamelých pracovníkov znížením rizika úrazu operátora 
  • Čas sa šetrí rýchlym diaľkovým ovládaním cez satelit. 

 

Výhody systému S@tkey

Zníženie cestovných nákladov

Vďaka 4 vstupom a 4 výstupom v režime všetko alebo nič, jednoduchým kliknutím môžete zobraziť monitorované údaje alebo diaľkovo ovládať cez satelit, diaľkovo reštartovať alebo spustiť generátor v manuálnom režime... . Tým sa predchádza potrebe cestovania technikov a výrazne sa znižujú náklady na CO².

Ochrana prevádzkovateľov

Uväznené pracovisko s@tkey okrem toho, že v reálnom čase pozná stav výstupov a vstupov, umožňuje izolovanému pracovníkovi komunikovať prostredníctvom satelitnej textovej správy s operačným strediskom, aby získal informácie alebo nahlásil vzniknutý problém.

Rýchlosť riadenia operácií

Vďaka rozhraniu API, ktoré možno integrovať s vaším vlastným systémom GIS, nebola teleoperácia nikdy jednoduchšia. Ľahko spravujte celý svoj vozový park s@tkey so všetkými vstupmi a výstupmi v reálnom čase.

Ako to funguje?

Systém s@tkey je konfigurovateľný prostredníctvom lokálnej webovej stránky, ktorá umožňuje v reálnom čase zistiť stav vstupov a výstupov. 2 PLC, ktoré post upuj ú koncovému bodu, ak došlo k zm ene st avu vstupov vo všet kom alebo v ničom a ďalšie PLC na diaľkové ovládanie, napríklad zmenou vstupu °3 z 1 na 0. To umožňuje diaľkové reštartovanie alebo spustenie generátora v manuálnom režime...

Cena 49 eur mesačne vrátane poplatkov za hovory*.

*Všeobecné podmienky predaja 

Teleoperujte a monitorujte svoje systémy prostredníctvom satelitu #iot za nízke náklady.
sk_SKSK