Henri Delattre kirjutab koos kindral Pascal Faconiga alla ProMilès'i manifestile.

Nagu tegevjuht Global Smart Rescue ja koos kindral Pascal FACONMe allkirjastasime hiljuti ProMilès'i manifesti, mis tähistab paljulubavat partnerlust tulevikuks.

Enneolematute ülemaailmsete probleemide ajastul on muutunud oluliseks, et ettevõtted ja institutsioonid töötaksid käsikäes, et lahendada kriise ja ehitada üles paindlikum maailm. ProMiles'i manifest kehastab seda koostöövaimu, julgustades erasektorit ja meie relvajõude tegema koostööd ja mõistma üksteist.

Global Smart Rescue on ettevõte, mis on pühendunud uuenduslike lahenduste pakkumisele häda- ja humanitaarolukordades. Oleme uhked, et saame alustada koostööd meie relvajõududega, mis on tuntud oma operatiivteadmiste ja hädaolukordadele kiire reageerimise võime poolest.

➡ ProMilès'i manifestile alla kirjutades luban ma edendada:

▶ Meie relvajõudude meeste ja naiste pühendumuse tähtsus, kellel on oluline vastutus meie riigi ees.
▶ Toetada relvajõudude mehi ja naisi, tegev- ja reservväelasi, haavatud sõdureid ja endisi sõdureid.
▶ Unustamata tsiviiljulgeoleku- ja sekkumisüksuste töötajaid: UIISC1 UIISC5 UIISC7.

Jaga

etET