Анри Делатр подписва манифеста ProMilès с генерал Паскал Фасон.

Като главен изпълнителен директор на Global Smart Rescue и с генерал Паскал ФаконНеотдавна подписахме манифеста на ProMilès, с което поставихме началото на обещаващо партньорство за бъдещето.

В епохата на безпрецедентни глобални предизвикателства е от съществено значение бизнесът и институциите да работят ръка за ръка, за да се справят с кризите и да изградят един по-устойчив свят. Манифестът ProMiles въплъщава този дух на сътрудничество, като насърчава сътрудничеството и разбирателството между частния сектор и нашите въоръжени сили.

Global Smart Rescue е компания, посветена на предоставянето на иновативни решения за спешни и хуманитарни ситуации. Горди сме да започнем това сътрудничество с нашите въоръжени сили - институции, известни с оперативния си опит и способността си да реагират бързо в извънредни ситуации.

➡ Подписвайки манифеста ProMilès, аз се ангажирам да насърчавам:

▶ Важността на ангажимента на мъжете и жените от нашите въоръжени сили, които носят съществена отговорност пред нашата нация.
▶ Да окажем подкрепа на мъжете и жените от въоръжените сили, на активния и резервния персонал, на ранените войници и на бившите войници.
▶ Да не забравяме и служителите на звената за инструктаж и интервенция в областта на гражданската сигурност: UIISC1 UIISC5 UIISC7.

Споделете

bg_BGBG