Henri Delattre signerer ProMilès-manifestet sammen med general Pascal Facon.

Som administrerende direktør for Global smart redning og med general Pascal FACONVi signerte nylig ProMilès-manifestet, som markerer et lovende partnerskap for fremtiden.

I en tid med globale utfordringer uten sidestykke er det viktig at bedrifter og institusjoner jobber sammen for å takle kriser og bygge en mer robust verden. ProMiles-manifestet legemliggjør denne samarbeidsånden ved å oppmuntre til samarbeid og forståelse mellom privat sektor og Forsvaret.

Global smart redning er et selskap som er dedikert til å levere innovative løsninger for nødsituasjoner og humanitære situasjoner. Vi er stolte over å innlede dette samarbeidet med våre væpnede styrker, institusjoner som er kjent for sin operative ekspertise og evne til å reagere raskt i nødsituasjoner.

➡ Ved å signere ProMilès-manifestet forplikter jeg meg til å fremme:

▶ Betydningen av engasjementet til menn og kvinner i våre væpnede styrker, som har et avgjørende ansvar for nasjonen vår.
▶ For å gi vår støtte til Forsvarets menn og kvinner, aktivt personell og reservepersonell, sårede soldater og tidligere soldater.
▶ Ikke å forglemme de ansatte i instruksjons- og intervensjonsenhetene for samfunnssikkerhet: UIISC1 UIISC5 UIISC7.

Del

nb_NONB