VIP-dag Orion 2023

Torsdag 4. mai var det Orion 2023 VIP Day, en øvelse med et omfang og en ambisjon uten sidestykke. Lokale myndigheter, parlamentsmedlemmer og høytstående militære offiserer deltok i den siste dynamiske demonstrasjonen. Med mer enn 12 000 militært personell involvert, inkludert 1700 amerikanske, britiske, spanske, belgiske og italienske allierte, 2600 kjøretøyer, inkludert 400 kampkjøretøyer, rundt femti kampfly, like mange helikoptre og rundt hundre droner, er tallene for denne fjerde og siste fasen svimlende.

Henri Delattre, administrerende direktør i Global Smart Rescue, hadde gleden av å være vitne til denne imponerende demonstrasjonen.

"Vi kunne se at den franske hæren og de allierte som deltar, har utviklet 360°-handlingsløsninger med høy operativ verdi, også på nye "slagmarker" som informasjons-, cyber- og romkrigføring.
En sterk kobling mellom alle konvensjonelle ressurser og den nyeste informasjonsteknologien for ledelse av operasjoner.

På et mer personlig plan kan jeg trekke frem de imponerende demonstrasjonene av tungt utstyr. Men det som imponerte meg mest, var respekten for og beherskelsen av krigens lover, som gjorde dem til en ressurs snarere enn en operasjonell begrensning." Henri Delattre.

Del

nb_NONB