Journal Du Net - Tingenes internett som en barriere mot naturkatastrofer

Tingenes internett-teknologi er ennå ikke utbredt for forebygging og håndtering av naturkatastrofer, men representerer en mulighet for byggesektoren.

Journal du Net fremhevet Global Smart Rescue ved å understreke betydningen av satellitt-IoT i kriser.

Våre harde og myke løsninger svarer på utfordringene med svekket kommunikasjon (på grunn av tap av nettverk på grunn av en krise eller i en hvit sone), på behovet for suverenitet, for tilbakemelding av data fra feltet, for intelligent dataanalyse, men også på behovet for å optimalisere responsen på natur-, industri- eller til og med kriminelle kriser, som øker.

For å lese hele artikkelen: https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1520841-l-iot-barriere-aux-catastrophes-naturelles/

Del

nb_NONB