Journal Du Net - IoT als barrière voor natuurrampen

IoT-technologie wordt nog niet op grote schaal ingezet voor de preventie en het beheer van natuurrampen, maar biedt wel kansen voor de bouwsector.

Het Journal du Net bracht Global Smart Rescue onder de aandacht door het belang van satelliet IoT in crisissituaties te onderstrepen.

Onze hard&soft-oplossingen beantwoorden aan de uitdagingen van verminderde communicatie (door het wegvallen van netwerken als gevolg van een crisis of in een witte zone), aan de behoefte aan soevereiniteit, aan gegevensfeedback vanuit het veld, aan intelligente gegevensanalyse, maar ook aan de noodzaak om de reacties op natuurlijke, industriële of zelfs criminele crises, die steeds vaker voorkomen, te optimaliseren.

Om het volledige artikel te lezen: https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1520841-l-iot-barriere-aux-catastrophes-naturelles/

Deel

nl_NLNL