Journal Du Net - Sakernas internet som hinder för naturkatastrofer

IoT-tekniken har ännu inte fått någon stor spridning när det gäller förebyggande och hantering av naturkatastrofer, men den utgör en möjlighet för byggnadssektorn.

Journal du Net uppmärksammade Global Smart Rescue genom att understryka betydelsen av satellitbaserad IoT i krissituationer.

Våra hard&soft-lösningar svarar på utmaningarna med försämrad kommunikation (på grund av förlorade nätverk på grund av en kris eller i en vit zon), på behovet av suveränitet, på behovet av återkoppling av data från fältet, på behovet av intelligent dataanalys, men också på behovet av att optimera svaren på naturkatastrofer, industriella kriser eller till och med brottsliga kriser, som blir allt vanligare.

Läs hela artikeln: https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1520841-l-iot-barriere-aux-catastrophes-naturelles/

Dela

sv_SESV